Vážení zákazníci,

vítame Vás na stránke stavebnej firmy DRENSTAV. Okrem stručnej informácie o našej súkromnej firme Vám ponúkame široké možnosti na spoluprácu v stavebnej oblasti, pričom Vám garantujeme ekonomickú výhodnosť, rýchlosť výstavby a kvalitu nami zrealizovaného diela.

Firma Drenstav

Vybrané realizované projekty:

Viac v sekcii Realizované projekty

O nás

     Naša firma vznikla v roku 1990 ako podnikateľ-fyzická osoba s cieľom podnikať v oblasti investičnej výstavby. Od roku 1995 podniká pod obchodným menom DRENSTAV.

     Firma zamestnáva kvalifikovaných zamestnancov rôzných odborov a je dostatočne vybavená technickým zariadením, stavebnými strojmi a motorovými vozidlami.Ťažisko činnosti firmy je predovšetkým v realizácii stavieb na kľúč, najmä rodinných domov. Firma realizuje aj rekonštrukcie a stavebné práce menšieho rozsahu. Realizáciu stavebných prác firma zabezpečuje vlastnými kmeňovými zamestnancami, ale zároveň úzko kooperuje s precízne vybratými firmami. Našimi zákazníkmi sú štátne i súkromné organizácie , právnické i fyzické osoby.

     Nakoľko spokojnosť našich zákazníkov je v rebríčku hodnôt našej firmy na prvom mieste, cieľom vedenia firmy a každého jej zamestnanca je poskytovanie kvalitných služieb v dohodnutých termínoch a za primerané ceny.

     V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.


© 2008 Drenstav | Webcreator webdesing